Att träna och tävla i triathlon

Triathlon innebär variation i både träning och tävling där motionärer och elitutövare träffas både i tränings- och tävlingssammanhang. Triathlon består av tre stycken moment: simning, cykling och löpning. Utgångspunkten för träningen att den är individuellt utformad, vilket gör att sporten är någonting för alla, oberoende av träningsbakgrund och nivå.

Ett inledande gott råd när det gäller att träna triathlon är att initialt komma igång med träningen. Ta det lugnt i början och känn av de olika momenten. Att vara lyhörd gentemot sin kropp är A och O för att undvika skador och upprätta en positiv inställning till träningen. Centralt är att bygga upp den rätta tekniken i simning, cykling och löpning och att få erfarenheter inom respektive gren. En triatlet som utövar sporten på elitnivå har ett helt annat träningsupplägg än nybörjaren, där elitutövarens fokus ligger på mer högintensiv träning.

För att lyckas med sin träning och prestera på topp under tävling, är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. En bra fråga att ställa är: vad är målet med träningen? Är det för motion och kamratskap? Är slutmålet att genomföra en Ironman? Beroende på vad målet är, ser träningsupplägget olika ut. Men genom en tydlig målbild går det att forma och anpassa träningen på både kort och lång sikt. Är man hängiven sin idrott, kan vissa sociala anpassningar behöva göras. Att köra en löprunda på nyårsafton eller simma ett pass på midsommar är nya vanor som kommer med utövandet.

Centralt i triathlon är uthållighetsträning. Men flera andra delar är också viktiga. Dessa är kraft-, koordinations-, styrke- och teknikträning. Det innebär att samtliga delar utövas för att nå bästa resultat. Växlingsmomenten, som är en del av teknikträningen, ser olika ut i tävlingssammanhang. Beroende på om det är ett sprintlopp eller ett långdistanslopp, utför triatleten momentet annorlunda. Att under träningen även öva in en bra teknik vid växlingszonerna för att snabbt röra sig mellan grenarna och få loppet att flyta på.

Träningen bedrivs både inne och ute. Simning kan ske i öppet vatten eller i bassäng, löpning på löpbandet eller en runda i skogen och cyklingen går att genomföra med ett spinningpass eller på en asfalterad landsväg. Till varje gren krävs det speciell utrustning och inledningsvis är det viktigt att skaffa sig bra träningskläder som sitter ordentligt. Det gör att träning, och så småningom tävling, flyter på utan onödiga distraktioner och skador såsom skavsår.

All tävling sker utomhus och vid enskilda tillfällen används en bassäng för simningen. Det innebär vana av att utöva sporten i olika väderförhållanden och underlag. Säsongen för tävling varierar och kan vara både lång eller kort. Vanligtvis delar triatleten upp tävlingssäsongen med ett par förberedande tävlingspass inför huvudtävlingen..

I Triathlon är det enkelt att träna mycket, vilket kan resultera i s.k. överträning, därför är det extra viktigt att återhämta sig från intensiva tränings- och tävlingsperioder genom att vila eller syssla med andra idrotter än just de som inbegrips i triathlon. Återhämtningen kan påskyndas genom t.ex. bastu eller massage. Detta används med fördel under tävlingsperioder. En god återhämtning leder på så vis till att både de psykiska och fysiska batterierna laddas om och motivationen bibehålls.